Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavla Sadílková

Zápisníky Vincence Kramáře

Ve fondu Vincence Kramáře, uloženém v Ústavu dějin umění AV ČR, jsou mimo jiné soustředěny konvoluty poznámek z Itálie a z Paříže. Studie se věnuje především jejich vztahu ke Kramářovým odborným zájmům a jeho sběratelské činnosti.


< zpět