Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavla Mikešová

Obrazárna Památníku odboje v letohrádku Hvězda v letech 1921–1930. Pohled administrativní a sbírkotvorný

Po vzniku Československé republiky prosadili legionáři zřízení instituce, jež měla připomínat jejich odbojovou činnost. V květnu 1919 byl za tímto účelem založen Památník odboje. Jedním z jeho úkolů bylo vytvoření umělecké sbírky, proto na podzim 1921 začal Památník jednat se Zámeckým hejtmanstvím Pražského hradu o zapůjčení letohrádku Hvězda. Po konzultaci s památkovou péčí byly nejdříve zapůjčeny prostory prvního a druhého patra letohrádku později i přízemí se štukovou dekorací. Sbírka se poprvé představila veřejnosti 2. února 1923. Prezentovali se zde malíři, kteří byli z velké části výtvarnými amatéry, ale také absolventy Akademie výtvarných umění či studenty Uměleckoprůmyslové školy. Několik prací zde vystavili Gutfreund, Kupka, Filla a Preissig. Adjustace byla svěřena Otto Matouškovi a Jindřichu Vlčkovi. Architektonickou stránku expozice provedl Vilém Kvasnička. K roku 1929 sbírky uchovávaly 2351 olejomaleb, akvarelů, kreseb a grafik. Mezi vystavenými tématy se objevily těplušky, výzbroj a výstroj, portréty, zajatecké tábory, bojiště, architektura, sibiřská příroda, domorodé kmeny, vladivostocký přístav. Přízemí letohrádku věnovali autoři Zborovu, první patro představovalo legie v Rusku (přes 700 inv. č.). Druhé patro prezentovalo francouzské a italské legionáře (kolem 200 inv. č.). Přestože počet uchovávaných prací byl velký, jejich kvalita byla kolísavá. I když v ní byli zastoupeni významní umělci, nebyla koncipována jako prvotřídní galerie. Vystavený materiál vznikal především z potřeby dokumentárního záznamu, propagace a karikatury, až posléze z potřeby umělecké. Obrazárna měla více didaktický charakter a jejím hlavním úkolem bylo informovat o útrapách, jež legionáři podstoupili pro vznik samostatného Československa. V roce 1930 byly sbírky přemístěny z Hvězdy do nové budovy na Vítkově.

Pavla Mikešová: mikesova.pavla@npu.cz


< zpět