Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Vlček

Konec prevítů v Čechách

Výraz prevít označuje typ středověkého visutého záchodu na konzolách, dnes nazývaného spíše pojmem prevét nebo privet. Autor ukazuje, jak se tyto záchody ve formě arkýřů uplatňovaly na průčelích některých staveb a dotýká se doby, kdy byly starší typy nahrazovány typy novými s vyzděnou odpadní šachtou, což se událo v roce 1555 na Pražském hradě.


< zpět