Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Štěpánek

Kristus jako zajatec. Poznámka k ikonografii sochy španělského Medinaceliského Krista v kostele trinitářů na Novém Městě v Praze

V pražském kostele sv. Trojice ve Spálené ulici na Novém Městě se vyskytuje ojedinělý ikonografický typ Krista jako zajatce. Jeho kořeny spadají do přelomu 16. a 17. století. Příspěvek vysvětluje tento motiv na pozadí historie a působení řádu trinitářů.


< zpět