Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Owen Harrod

Villa Traub in Prague (1928): Bruno Paul and Pragmatic Functionalism

Příspěvek se detailně zabývá pražskou vilou, navrženou v roce 1928 německým architektem Bruno Paulem pro průmyslníka Edmunda Trauba. Tuto stavbu, odlišující se od tehdejších realizací v osadě Baba, chápe autor článku jako reprezentaci pragmatického funkcionalismu a jako záměrnou konfrontaci s idealismem avantgardy.


< zpět