Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Naomi Hume

Violent Humour: Caricature of Cubism in Prague, 1912-1914

Nástup kubismu v českém prostředí po roce 1910 vyvolal zvýšenou pozornost domácích karikaturistů. Vedle časopisu Humoristické listy se objevovaly karikatury i v Uměleckém měsíčníku, publikační platformě Skupiny výtvarných umělců. Stať sleduje na těchto příkladech obecnější souvislosti mezi kubismem a společenskou i politickou situací v době před první světovou válkou.


< zpět