Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Monika Pemič

Die Pläne vom Narodni dom in Maribor im Archiv des Národní technické muzeum in Prag und die Probleme ihrer Datierung

Narodni dom byl vystavěn v letech 1897–1899 jako klub Spořitelny a záložny Posojilnica ve městě Marburg an der Drau v Dolním Štýrsku v Rakousku-Uhersku, dnešním Mariboru ve Slovinsku. Architektonické plány byly dílem Jana Vejrycha, jednoho z nejznámějších architektů české neorenesance. Podle Světozoru zde byla stavba „ve stylu české renesance“ postavena poprvé „mimo země koruny svatováclavské“. Tento příspěvek se pokouší na základě vyhodnocení archivních dokumentů z Krajského archivu (Pokrajinski arhiv) v Mariboru a z Archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze, dobových zpráv z tisku a memoárů rekonstruovat složitý stavební proces, který trval od první představy po dokončení stavby od roku 1890 do roku 1899. Plány stavby dosud nepřitahovaly příliš pozornosti, zřejmě proto, že se jich dochovalo jen velmi málo v místních archivech. Skici, stavební výkresy a detailní pohledy uložené v Národním technickém muzeu jsou proto unikátním a přibližně se 140 dokumenty zásadním badatelským zdrojem. Stavba je představena v historickém kontextu po vyhodnocení všech dostupných zdrojů. Poté jsou prozkoumány reakce na tento jedinečný český „vývozní artikl“ v Dolním Štýrsku. Předložené výsledky výzkumu mají doplnit stávající poznatky o tom, kdy byly vytvořeny (nedatované) plány budovy, a posloužit jako srovnávací materiál pro český výzkum díla Jana Vejrycha. Tyto dokumenty poskytují prostřednictvím objasnění stavebního procesu a jeho politických okolností také materiál pro srovnávací výzkum „národních domů“.


< zpět