Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Miriam Natoufová

Madona z Michle?

V roce 1856 daroval František Halla michelské kapli sochu Panny Marie s Ježíškem. Díky této plastice, "Madoně z Michle", vznikla teorie o první stylově ucelené středověké skupině soch na našem území, jejíž jádro vytvořil jeden mistr. Tradičně se plastika spojovala s Madonou ze Znojma, se sochou sv. Floriána, s Apoštolem z Veverské Bítýšky, s Madonou z Velkého Meziříčí, s Madonou prostějovskou, s Madonou z klášterního kostela v Broumově, s Madonu z Dýšinné u Plzně a s Ukřižovaným z Hradčan. Sloh skupiny má kořeny ve Francii a Porýní. Skupina byla datována do třicátých a čtyřicátých let 14. století a lokalizována do Brna. Přehodnocení těchto hypotéz se ujali Jiří Fajt a Robert Suckale. Autoři zcela zpochybnili jak moravský původ skupiny, tak autorství jejich mistra a jeho pomocníků či následovníků. Při této příležitosti citují zápis z kroniky michelského kostela o Františku Hallovi, který pocházel z Michle a obdržel podle nich sochu jako dědictví po rodičích. Sochu a s ní celou skupinu lze podle jejich názoru vidět spíše v uměleckém kontextu Prahy než Brna. Abychom mohli ověřit nastíněné teze, je třeba vrátit se ke skutečnému znění zprávy michelské kroniky. Předložený záznam o daru Františka Hally se však liší od znění, které ve svém článku uvádí Jiří Fajt a Robert Suckale. Je zde sice také řeč o Hallovi, který pocházel z Michle a odstěhoval se do Brna, není zde však jakákoli další zmínka, která by lépe objasňovala původ sochy. Domněnka, že socha pochází ze starého rodinného majetku, je tedy značně diskutabilní. Zarážející také je, že v souvislosti s touto sochou bylo použito formulace "dát zhotovit". Je možné, že by se zápis týkal zcela jiného díla, nebo se týká pouze druhotné úpravy sochy? To se bohužel již nedozvíme, a proto nemůže michelská kronika sloužit jako důkaz pro bližší určení původu sochy.


< zpět