Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Šárovcová

Zmizelé renesanční iluminace

Článek se věnuje dvojici archivních pramenů z konce 18. století, staršímu z roku 1781 od Ambrože Strahla a mladšímu, datovanému rokem 1785, Materialia ad historiam urbis Brodae Bohem[icalis] od Antonína Hilla, které jako zcela nevyčerpaný zdroj pro poznání bohaté malířské výzdoby iluminovaných rukopisů 16. století doposud stály v pozadí badatelského zájmu. Oba prameny přinášejí po kritickém přehodnocení obsahově spolehlivé popisy osmi iluminovaných rukopisů českobrodské a litoměřické provenience se zaměřením na jejich kodikologické vypsání, obsah, a zejména na jednotlivé iluminace. Část, zabývající se iluminacemi, přináší určení jejich ikonografie, kodikologického kontextu a podrobný popis erbů a cechovních znaků včetně udání doplňujících letopočtů. Součástí popisů jsou v souvislosti s objednavateli a donátory rukopisů i odkazy na určité archivní zdroje. Oba zkoumané prameny prostřednictvím podrobných popisů iluminovaných rukopisů významně prohlubují naše představy o existenci četných iluminovaných hudebních pramenů, neboť s výjimkou čtveřice iluminovaných rukopisů jde o kodexy nedochované. V případě popisu čtveřice dochovaných rukopisů mají zásadní důležitost pro zhodnocení původního rozsahu malířské výzdoby a ikonografického programu iluminovaných folií vyřezaných z rukopisů v 19. století, pro bližší časové zařazení těchto hudebních památek či určení původní podoby vazby.


< zpět