Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kratochvílová-Šárovcová

Neznámý iluminovaný rukopis z fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze

Zpráva se soustřeďuje na dosud opomíjený a nepublikovaný zlomek iluminovaného rukopisu, uloženého ve fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Toto dílo časově zařazuje, určuje druh kodexu, řeší otázku původní provenience a objednavatele a interpretuje jeho výzdobu v širším kontextu jednotlivých iluminací.


< zpět