Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Pavlíček

K dílu Jana Blažeje Santiniho

Příspěvek Martina Pavlíčka představuje výsledky autorova bádání nad architektonickým dílem Jana Blažeje Santiniho, které bylo nedávno kompetentně zhodnoceno Mojmírem Horynou v umělcově monografii, recenzované Pavlem Vlčkem v Umění 3/99. Právě s touto knihou částečně polemizuje předkládaná studie, pokoušející se upřesnit i vyvrátit některé její závěry.


< zpět