Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Svobodová

Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu

Příspěvek přináší nová zjištění k působení studentů z Československa na Bauhausu. Nejenže rozšiřuje dosud známý seznam jmen, ale rovněž ukazuje, jaký mělo toto školení charakter. Zabývá se také důvody, proč tito studenti nerealizovali více staveb. V závěru je věnována pozornost aktivitám cizích absolventů Bauhausu na území ČSR.


< zpět