Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marek Krejčí

Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi

Soubor 41 dopisů Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi představuje konzistentní celek, vypovídající o vzájemném vztahu dvou klíčových postav českého dějepisu umění. Dopisy jsou časově ohraničeny roky 1900 a 1921: dobou Kramářových studií ve Vídni a jeho pověřením řízením Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění.


< zpět