Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Małgorzata Kitowska-Łysiak

Viewed in a Cracked Mirror: Polish Art in Relation to Ideology in 1945-2000

Studie se zabývá situací polského umění od konce druhé světové války do současnosti, a to z hlediska vztahu k oficiální ideologii. Na jedné straně ukazuje, jak se umělci vyrovnávali s totalitním režimem, na straně druhé poukazuje na jejich vztah k církvi, který doznal zásadní změny po politickém uvolnění v roce 1989, kdy se mladí výtvarníci proti křesťanské tradici ostře vymezovali.


< zpět