Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lukáš Bártl

Skupina VOX

Skupina VOX (Jan Beran, Miloš Budík, Antonín Hinšt, Karel Otto Hrubý, Soňa Skoupilová, Vladimír Skoupil a Josef Tichý) patří nepochybně k výrazným uměleckým sdružením šedesátých a počátku sedmdesátých let v Československu. Skupina se zformovala v Brně, které v daném období bylo jedním z kulturních center, kde umění kvasilo o něco svobodněji než v hlavním městě. Fotografie zde nalezla zázemí nejen v oficiálních institucích (Kabinet Jaromíra Funkeho při Domu umění města Brna, Sbírka fotografie Moravské galerie v Brně), ale i v obrovské členské základně amatérského hnutí, z něhož částečně vzešla i skupina VOX. VOX neměl žádný přesně formulovaný program, ani nebyl skupinou snažící se o generační výpověď. Všechny autory svedl dohromady prostý zájem o fotografii, obesílání mezinárodních salonů a navštěvování kurzů fotografie ať již v roli pedagogů, či žáků. V čem však spočívá specifikum skupiny VOX, je vytváření jednotně koncipovaných výstav. Můžeme tedy hovořit o jakémsi "programu výstav". Dnes jej však lze rekonstruovat jen obtížně. Tvorbu členů skupiny VOX lze rozdělit do několika proudů. Miloš Budík a Karel Otto Hrubý vytvořili mnoho zdařilých snímků v duchu poezie všedního dne. Z dílny Jana Berana pochází společensko-kritické fotografie vzniklé po okupaci v srpnu 1968. Antonín Hinšt a Karel Otto Hrubý byli především krajináři, avšak pozoruhodné jsou také jejich fotografie zdevastované průmyslové krajiny, jež patří k prvním uměleckým dílům vyjadřujícím jasné ekologické postoje jejich tvůrců. Trochu solitérní je dílo Josefa Tichého, kreativně využívající ženského aktu k silně stylizovaným snímkům. Ve výše zmíněných proudech dosáhli autoři skupiny VOX nepřehlédnutelných výsledků a jejich díla patří nepochybně k trvalým hodnotám české kultury.


< zpět