Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Tichá

Středoevropská architektura v letech 1956-1963 a bruselský styl

Článek se dotýká problematiky středoevropské architektury a tzv. bruselského stylu, pojmenovaného podle mezinárodní výstavy EXPO 1958. Výstavní pavilony formálně inspirovaly jak české architekty počátku 60. let (Karel Prager), tak tvůrce z dalších zemí střední Evropy, jimž studie věnuje náležitý prostor.


< zpět