Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lada Hubatová-Vacková

Vnitřní zrak. Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Jan Evangelista Purkyně patřil mezi první evropské vědce, zkoumající fyziologii zraku a smyslového vnímání. Stať sleduje, jakým způsobem mohly být výsledky Purkyňova bádání inspirativní pro moderní umění nebo jeho teoretické reflexe. V tomto ohledu poukazuje zejména na Františka Kupku, Antonína Procházku, Bohumila Kubištu, Emila Fillu a Vincence Kramáře.


< zpět