Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Cirglová

Jakub Eberle - sochař pozdního českého baroka

Jakub Eberle (1718-1783) byl jedním z významných českých pozdně barokních sochařů. Autorka příspěvku líčí souhrnně umělcův život a dílo. Nově Eberlovi připisuje některé práce, z nichž většina je soustředěna v severozápadních Čechách, odkud sochař pocházel a kde také zemřel.


< zpět