Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Dějiny umění podle Meyera Schapira

Mayer Schapiro patří k významným postavám, které přispěli k překotnému rozkvětu dějin umění na americkém kontinentě po druhé světové válce. Příspěvek Karla Srpa je vůbec první studií z pera českého autora, věnované tomuto historikovi umění, jenž vycházel z mnoha inspirací a proslul širokým spektrem zájmů. Článek si všímá všech důležitých Schapirových aktivit a vyzdvihuje jeho vlastní, nezanedbatelný přínos moderní uměnovědě.


< zpět