Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jörg Stabenow

Städtebau und nation-building. Zur urbanen Konstruktion nationaler Identität am Beispiel der Arbeit Jože Plečniks
in Prag und Ljubljana

 

Tvorba slovinského architekta Jože Plečnika se po roce 1918 významně podílela na utváření národní identity nástupnických států habsburské monarchie. Příspěvek sleduje tento proces na příkladu Prahy a Lublaně, přičemž se nesoustřeďuje na tzv. národní styly, ale klade pozornost na symbolické znázornění národních obsahů v konkrétním urbanistickém rámci.


< zpět