Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Häuser für Kunstfreunde. Das Frühwerk von Leopold Bauer

Vily Karla Reissiga v Brně a Franze Kurze v Krnově patří k nejvýraznějším stavbám raného období architekta Leopolda Bauera, jednoho z prvních žáků Otty Wagnera. Autor studie vykládá tato díla v širších souvislostech s programovými proklamacemi přelomu století, v nichž se odrážel vztah mezi historismem a modernismem


< zpět