Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Německá architektura v Praze v letech 1900-1918. Tvůrci a záměry

Příspěvek si všímá tvorby a myšlenkového zázemí německých architektů působících na našem území v letech 1900-1918, a to zejména Josefa Zascheho (1871-1957) a méně známého Friedricha Kicka (1867-1945), žáka Otty Wagnera. Zároveň text sleduje obecnější vztahy mezi českou a německou architekturou té doby, vzájemné podobnosti a rozdíly i ideologické a politické motivace, které se v architektuře odrážely.


< zpět