Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaromír Homolka

Zur Problematik der Prager Parlerarchitektur

Cílem předkládané studie je snaha hlouběji proniknout k podstatě architektury svatovítské katedrály i k povaze jedinečné tvůrčí osobnosti Petra Parléře. Těžiště příspěvku leží v interpretaci tří částí Parléřova architektonického díla. První představuje architektovy umělecké počátky, spojené se stavbou kostela ve švábském Gmündu. Druhá část se dotýká některých historizujících rysů kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, třetí se zaměřuje na stavbu stěn vysokého chóru svatovítské katedrály a královské kaple všech svatých. Rozborem stěny vysokého chóru se zabývá i připojený exkurs.


< zpět