Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová – Martin Krummholz

Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague

V rámci probíhající rekonstrukce pražského Clam-Gallasova paláce se podařilo v prostorách hlavního schodiště odkrýt původní nástěnnou výmalbu jeho stěn, zakrytou téměř po dvě století. Autory provedená stylová analýza a konfrontace s dobovými prameny umožnily jejich spolehlivé připsání Carlu Innocenzu Carlonimu, který malby vytvořil na základě kontraktu uzavřeného v květnu 1727. Carlo Innocenzo Carloni realizoval řadu nástěnných maleb v parádních prostorách celého západního palácového křídla, z nichž se ovšem podnes dochovala jen část. Autoři článku dále připomínají dobové inventáře Carloniho bozzet zachycující též některé náměty dochovaných i zaniklých Carloniho prací. Ty částečně napomáhají s ikonografickým určením čerstvě odkrytých maleb schodištní haly, jež není zcela jednoznačným. Z konfrontace uvedených soupisů se známými umělcovými realizacemi je zřejmé, že Carloni v Praze uplatněné náměty opakovaně použil i na dalších místech. Oproti tomu se tento malíř nejeví být autorem výzdoby místností východního křídla (včetně pozdější knihovny). Nově odhalené malby na stěnách umocňují mimořádně kvalitní, komplexní uměleckou výzdobu pozoruhodné schodišťové haly Clam-Gallasova paláce představující jeden z nejvýznamnějších výtvorů evropského vrcholného baroka.

Jana Zapletalová: j.zapletalova@upol.cz

Martin Krummholz: martin.krummholz@upol.cz


< zpět