Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Bažant

Klee's Senecio and 'senecio' in Rome

Malíř Paul Klee patřil k avantgardním umělcům, čerpajícím inspirace z antické kultury. Mezi těmito zdroji tvorby se zřejmě nalézal i mramorový disk, dnes umístěný v portiku kostela S. Maria in Cosmedin v Římě a známý jako "bocca della varita". Je pravděpodobné, že tato tvář starého fauna s dlouhými vlasy a vousy inspirovala Kleeův obraz Senecio z roku 1922.


< zpět