Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340-1345)

Článek představuje dřevěnou sochu Madony na lvu, kterou zakoupila Národní galerie v Praze. Jde o významné dílo Mistra michelské Madony, pocházející z nejmenované sbírky v Klosterneuburgu u Vídně. Autor textu ho datuje do let 1340-1345 a detailně interpretuje jeho stylový i ikonografický charakter vzhledem k dalším příbuzným plastikám té doby.


< zpět