Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hynek Látal

Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520

Skupina pozdně gotických sakrálních staveb v bývalém panství Rožmberků v jižních Čechách představuje jeden z nejpozoruhodnějších architektonických souborů ve střední Evropě. Autor se zabývá otázkou jejich datování a stavebními dějinami v souvislostech obdobných středoevropských objektů té doby.


< zpět