Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hubert Guzik

"Líná Zuzanka" - avantgarda, ženy a taylorismus v československé domácnosti

Článek se zabývá problematikou racionalizace domácnosti v kontextu meziválečné avantgardní tvorby v Československu. Odpovídá na otázku, z jakých důvodů se taylorizace domácnosti, která byla v první polovině dvacátých let pouze "intelektuální módou", stala během následného desetiletí populárním fenoménem. V dotyčných souvislostech sleduje i proměny společenských rolí mužů a žen.


< zpět