Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Helena Dáňová

The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer

Dosud nepublikovaná pozdně středověká dřevořezba sv. Anny Samétřetí, jejíž provenience není známa, se do Národní galerie v Praze dostala ze soukromé sbírky. V Národní galerii byla pokládána za dílo Petra Breuera ze Cvikova (kolem let 1472-1541). Stylovou analýzou a komparací s příbuznými díly se však podařilo dokázat, že socha vnikla kolem roku 1515 v dílně Jörga Lederera z Kaufbeurenu (doložen 1499-1550). Sv. Anna Samatřetí z Národní galerie je dobovou variantou milostné sochy sv. Anny Samétřetí z tyrolského Reutte (kolem roku 1515), která však byla v pozdním baroku nenávratně přepracována. Dřevořezba z Národní galerie tak přestavuje jedinečný doklad původní podoby této významné a dosud uctívané sochy. Velmi cenná je také dochovaná raně renesanční polychromie sv. Anny Samétřetí z Národní galerie odhalená během restaurování v letech 2009-2010. Neobvyklé zavinutí hlavy sv. Anny poukazuje na inspiraci grafikou Sv. Anna s Pannou Marií z roku 1501 od Albrechta Dürera. Poměrně výjimečné zobrazení oblečeného dítěte také vychází z Dürerových grafických listů, hojně využívaných Lederovou dílnou i pro celkové kompozice oltářů (například v Latsch im Vintschgau).


< zpět