Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Hana Buddeus

Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek

Studie se zabývá možnostmi využití fotografického negativu v uměleckohistorickém bádání na základě výzkumu konkrétního archivu fotografií uměleckých děl Josefa Sudka, který čítá na dvacet tisíc položek a je uložen ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR. Zaměření článku odráží aktuální zájem o fotografické sbírky mimo muzea umění a zabývá se mimo jiné i otázkou, jak nově nabyté poznatky využít k přehodnocení výzkumu Sudkových fotografií obecně. Analýza fotografií (dochovaných převážně v podobě negativů) odkazuje k Georgi Bakerovi, který negativ popsal jako to, co je skutečným médiem fotografie. V návaznosti na zkoumaný materiál je tak cílem kromě originálních „vintage printů“ analyzovat především kontext vzniku a distribuce fotografií. Právě proto, že k negativům není přistupováno jen z hlediska technologie nebo estetiky, ale především z hlediska jejich využití, jako kritérium výběru konkrétních snímků slouží jejich existující reprodukce v dobových publikacích, například v časopise Pestrý týden, v Magazinu DP nebo ve Fotografickém obzoru.


< zpět