Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Guido Carrai

I florentini al castello: il progetto di Bernardo Buontalenti e Giovanni Gargiolli per la nuova galleria di Rodolfo II

Stavební dění na Pražském hradě výrazně ožilo po roce 1585, kdy se do Prahy přestěhoval císařský dvůr. V témže roce byl povolán do služeb Rudolfa II. architekt Giovanni Gargiolli. Příspěvek si všímá jeho návrhů úprav panovnického sídla a sleduje neméně významnou činnost dalšího florentského architekta Bernarda Buontalentiho. Klíčovou roli pro novou interpretaci přitom hrají dva dopisy z léta 1587, uložené v Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato.


< zpět