Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Gerardo Brown-Manrique

Three Houses in Northeastern Bohemia by Fürth and Mühlstein

K zajímavým realizacím dvojice architektů Victora Fürtha a Arnošta Mühlsteina patří tři vily v severozápadních Čechách, objednané v třicátých letech 20. století textilními průmyslníky: Bermanova vila v Hronově (1933), Löwenbachova vila v Náchodě (1934) a Bondyho vila v Malé Skalici (1936). Studie analyzuje architekturu všech tří objektů, přičemž zaměřuje pozornost na nejpozoruhodnější z nich: Löwenbachovu náchodskou vilu.


< zpět