Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Friedrich Fuchs

První část článku sleduje vlivy pražského parléřovského stylu na sochařskou výzdobu řezeňského dómu. V části druhé autor uvažuje o spojitostech staršího architektonického řešení v Řezně s pražskou katedrálou sv. Víta. Nalezená kamenická parléřovská značka na soklu řezeňské stavby vypovídá u přímé účasti některého z členů této stavitelské rodiny, přičemž není vyloučena přítomnost samého Petra Parléře.


< zpět