Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Eva Krátká

České umění a italská vizuální poezie

Studie se dotýká polozapomenutých kontaktů českých výtvarných umělců šedesátých a sedmdesátých let 20. století s italskou výtvarnou scénou. Šlo především o tvůrce, kteří se podíleli na rozšiřování nových uměleckých forem (konkrétní, vizuální a fónická poezie, grafická hudba, akční umění). Mezi ně náleželi mimo jiné Jiří Kolář, Ladislav Novák a Milan Knížák.


< zpět