Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Donna Roberts

František Skála's 'Feeling for Nature'

Článek pojednává o aspektech a charakteristických rysech Skálova díla, které ukazují umělcovy základní zájmy o přírodu a historičnost. Sleduje, jak se tyto zájmy projevují ve Skálově tvorbě navýsost auratických objektů, objektů naplněných významem v umělcově vlastní osobní historii a obecněji také historickými konotacemi, které se týkají dějin umění a přírodních věd. Ačkoliv Skála pracuje s umělými materiály, hlavním rysem jeho díla je smazávání rozdílu mezi přírodním a kulturním. Článek se zabývá tímto postupem v kontextu Skálova romantického zaujetí světem přírody a také předkládá důvody pro to, jak důležité jsou širší vlivy na jeho dílo, jako například přírodopis nebo zobrazení a vnímání přírody v různých historických epochách. S charakteristickým smyslem pro paradox Skála zkoumá a evokuje historičnost jak v hloubce, tak na povrchu. To je znázorněno výslovně stylizovanými odkazy na romantismus, ale je to ještě mnohem obecněji zjevné v důsledném návratu k přírodě jako k poslednímu signifier historie; ať osobní, folklórní nebo umělecké. Článek kromě již dobře doložených romantických tendencí věnuje způsobům, jakými by mohlo Skálovo dílo souviset se surrealismem, od něhož se autor sám distancuje. Ukazuje se, že než pouze pojednávat o jeho pracích ve vztahu k všudypřítomnému surrealistickému nalezenému objektu je výstižnější zkoumat Skálův "pocit přírody", cit pro přírodní podoby a pro hru s klasifikacemi přírodního a kulturního a nalézat jiné cesty k jeho dílu a do spletité sítě vzniklých asociací.


< zpět