Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

David Bláha

Mezi dokumentem a uměním. Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ÚTDU ČSAV

Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho zaměstnání na pozici fotodokumentátora v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd mezi lety 1954–1967 se může zdát na první pohled minimální, nicméně při bližším prozkoumání je možné nahlédnout určité styčné plochy těchto dvou světů. Úvod textu v krátkosti zařazuje Háka do kontextu dějin českého umění, navazuje podrobný popis charakteru činnosti jeho zaměstnání v ČSAV a shrnutí projektů, na kterých se jako fotograf podílel. Článek pokračuje nastíněním specifik Hákova osobního přístupu k tehdy běžné praxi začleňování fotografií vzniklých na zakázku do portfolia vlastní umělecké tvorby, která je představena v konfrontaci s touto situací v tvorbě Josefa Sudka. Na řadu pak přichází samotná analýza jednotlivých fotografií Ukřižovaný (1957) a Kamenná (1957), které jsou interpretovány na základě výzkumu ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR. Závěrem zkoumání je teze, že tyto snímky, začleněné do autorovy vlastní monografie z roku 1959, přímo souvisí s jeho prací pro ČSAV. V poslední části textu se nachází rozbor vztahu Hákova fotografování gotických nástěnných maleb pro ČSAV a jeho předchozí zájem o abstraktní struktury zdí, kterým se později věnovala například Emila Medková. Napětí materie zdi a obsahů, které tento povrch nese, je zkoumáno paralelně v obou situacích, nicméně s radikálně odlišnými konotacemi a důsledky. Princip nacházení obrazů na ploše zdi se v závěru textu setkává s objevem fotomontáže, která se nachází na archivních kartách v ÚDU AV ČR. Nejpřímější propojení světů volné fotografie a dokumentační činnosti pro Akademii věd se tak v tvorbě Miroslava Háka nenachází v katalogu jeho umělecké tvorby, ale naopak v místě, kam experiment a kreativita z principu nepatří — archivu dokumentačních fotografií uměleckých děl v ÚDU AV ČR.Kontakt na autora:

dblaha42@gmail.com


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0203

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:b9a57c87-a097-4514-99cc-6afb6fa8c153

< zpět