Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Daria Kostina

Reflections and Interpretations of Photography and Poster Design in Grigory Musatov’s Paintings in the late 1920s and early 1930s

Grigorij Musatov (1889–1941) byl ruský umělec, jenž opustil svou zemi v roce 1920 a zbytek života strávil v emigraci v Československu, převážně v Praze, kde působil jako malíř a grafik. Musatovův umělecký názor se během posledních dvaceti let života několikrát proměnil, ale vztahy mezi jeho dílem a různými fotografickými fenomény lze rozpoznat v každé fázi. Článek se věnuje nejkratšímu období tvorby Grigorije Musatova trvajícímu přibližně od roku 1928 do roku 1932. V těchto letech umělce přitahovala dobově aktuální témata, jako prudký rozmach průmyslu, technologický pokrok nebo sport. Musatovovo chápání otázek oblíbených nejen v malířství a grafice, ale také ve fotografii a návrzích plakátů bylo spojeno s přehodnocením vizuálních vlastností těchto médií. Článek předkládá analýzu maleb Grigorije Musatova jako případ osobité interpretace typických narativů a charakteristických vizuálních znaků piktorialistické fotografie, moderní fotografie, novinářské fotografie a plakátu v tvorbě výjimečného moderního umělce.


< zpět