Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christopher Long

Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses: Spatial Planning in Oskar Strnaďs Hock und Wassermann Houses, 1912-1915

Vídeňský architekt Oskar Strnad byl reprezentantem zvláštního pojetí architektonického prostoru, založeného na citovém prožitku a vzdalujícího se od ryze formálních záměrů. Příkladem takového utváření stavby jsou oba objekty, o nichž text pojednává: návrh Hockova domu ve Vídni z roku 1912 a pozdější vila spisovatele Jakoba Wassermanna.


< zpět