Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Arkadiusz Wojtyła

'Hoc signum erit in coelo.' On the Iconographical Programme of the Church of the Knights of the Cross with the Red Star by Charles Bridge in Prague

Ikonografický program kostela sv. Františka v Praze, vytvářený od osmdesátých let 17. století do třetí čtvrtiny 18. století, je odrazem zbožnosti rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, šířícího ke konci 17. století uctívání svatého Kříže a legendu o vlastních kořenech v Palestině a o svém původním vojenském poslání. Nový kostel byl vystavěn nad půdorysem řeckého kříže (vzhledem k této dispozici bylo těžké vyřešit jeho umístění v rohu konventu). Fasádu zdobily symboly Kristovy oběti a svatého Kříže (například Samsonova oslí čelist, okřídlený blesk) a interiér byl obložen červeným mramorem, který poukazoval na prolitou Kristovu krev. Svatý Kříž je také ústředním motivem hlavního oltáře i bočního oltáře Nalezení svatého Kříže s ostatkovou rakví raných římských mučedníků, uctívaných řádovými rytíři. Znamení Syna člověka je ústředním motivem Posledního soudu, zobrazeného v kupoli kostela a obohaceného o zobrazení svatých rytířů shromážděných kolem Konstantina Velikého a sv. Heleny a o nápis: "Hoc signum erit in coelo". Podobným způsobem bylo v pendentivech doplněno zobrazení čtyř evangelistů christologickými motivy (kříž, korouhev vzkříšení, kněžské roucho). Ikonografický program kostela sv. Františka, založený na spisech církevních otců a breviářových modlitbách určených ke svátkům Nalezení a Povýšení svatého Kříže, rozvíjí tezi o triumfu Ježíše Krista nad smrtí a fyzickým zánikem, o Kristovi jako věčném arciknězi a o spásné síle Kristovy krve.


< zpět