Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anna Hamrlová

Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Jezuitské domy bývaly zdobeny obrazovými cykly představujícími řadu témat, od světeckých cyklů až po portrétní zachycení významných církevních představitelů. Jako nedílnou součást výzdoby tak bylo možné, podobně jako u jiných řádů, zhlédnout portréty nejvyšších řádových představitelů, generálů či též superiores. Cykly jezuitských generálů visely především ve větších a významnějších kolejích Tovaryšstva Ježíšova, do současnosti se však dochovaly jen fragmenty někdejších ucelených souborů čítajících mnohdy pouze několik kusů z původního počtu maleb. Mnohem více je zmiňují písemné prameny. V tomto kontextu zaujme obrazový cyklus původem z Telče, kde se podařilo dochovat kompletní soubor obrazů s osmnácti malbami znázorňujícími všechny hlavní představitele jezuitského řádu od jeho založení sv. Ignácem z Loyoly až po jeho formální zrušení v roce 1773 za generála Lorenza Ricciho. Soubor byl původně součástí vybavení telčské jezuitské koleje a v současné době představuje jednu z posledních částí dochovaného mobiliáře. Obrazové cykly běžně vznikaly podle grafických předloh, u telčského cyklu generálů jako předloha sloužil především grafický soubor Arnolda van Westerhoulta z knihy Imagines praepositorum generalium Societatis Iesu (1748, 1759), částečně vycházející ze starších vyobrazení představitelů řádu. Soubor však vyvolává otázky, jež mohou poukazovat na další souvislosti. Jde především o zrcadlové přetočení některých portrétů cyklu vypovídající o někdejším rozmístění obrazů do několika skupin a o existenci více malířských rukopisů patrných na dochovaných dílech. Nejkvalitnější obraz cyklu, zachycující podobu Františka Retze, vyhotovil významný pražský malíř německého původu Jan Petr Molitor.

Anna Hamrlová: anna.hamrlova@gmail.com


< zpět