Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anja Tippner

K surrealistické estetice ruin. Textuální a vizuální fragmenty Jindřicha Štyrského k biografii markýze de Sade

Ve třicátých letech vzniklo několik Štyrského textů zabývajících se kontroverzní osobou markýze de Sade. Autorka studie ukazuje, že jejich fragmentární ráz byl ve shodě se Štyrského surrealistickou estetikou, v níž hrály důležitou roli ruiny. Vlastní Štyrského fotografie ruin zámku La Coste se v závěru pokouší úžeji propojit s jeho textuálními fragmenty Sadovy biografie, a to pomocí Benjaminova pojmu aury.


< zpět