Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anja K. Ševčík

Philippe de Champaigne -'bon peintre et bon chrétien': A Story of Discovery

V roce 2000 Moravská galerie v Brně získala z české soukromé sbírky mimořádně kvalitní Portrét dámy od anonymního umělce ze 17. století, který byl v uměleckohistorické literatuře dosud zcela neznámý. Článek nejprve shrnuje problémy připsání a pokusy o identifikaci. Na základě varianty portrétu z Bowes Museum v Barnard Castle (Anglie) a studijní kresby z Metropolitního muzea v New Yorku lze brněnský obraz identifikovat jako dílo nejvýznamnějšího francouzského portrétisty první poloviny 17. století Philippa de Champaigne (1602-1674), pocházejícího z Bruselu, a popsat jako podobiznu jeho manželky Charlotty Duchesne (1613-1638). Před nedávnem, v době, kdy brněnská verze ještě nebyla známa, byla malba z Bowes Museum zastoupena na výstavě Philippe de Champaigne. Entre politique et devotion v Lille a Ženevě (2007-2008) jako jediné dochované, originální převedení newyorské studijní kresby. Srovnání kvality však prokazuje převahu brněnského obrazu a anglická verze se jeví jako kopie nebo dílenská replika. Podobizna je výmluvným dokladem Champaignových uměleckých názorů a naturalistické přesvědčivosti. Kromě toho článek analyzuje obraz jako vzácný dokument umělcova soukromého zázemí, jeho manželské věrnosti dodržované i po časné manželčině smrti a rovněž jako doklad jeho zbožnosti. Na pozadí spirituality jansenistického kláštera Port Royal, s nímž byl Champaigne úzce spjat, se na závěr uvažuje o možnosti, že by mohlo jít o posmrtný portrét.


< zpět