Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anežka Merhautová

Über das Schicksals des Bischofsrings

Studie pojednává o biskupském prstenu ze zlaceného stříbra, chovaném v pokladu svatovítské katedrály. Autorka dovozuje, že jde pravděpodobně o prsten, jímž byl při své investuře v roce 983 obdarován Vojtěch císařem Otou II. Zároveň sleduje další osudy této výjimečné práce, která nemá mezi známými biskupskými prsteny bližší analogie.


< zpět