Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alexandra Gajewski

A Post-mortem for the Gothic Narrative: The Study of Gothic Architecture in the Duchy of Burgundy

Burgundská gotická architektura od Roberta Brannera, vydaná v roce 1960, měla vyzdvihnout význam regionálního gotického stylu, který se rozvinul v burgundském vévodství v první polovině 13. století. Branner chtěl aktualizovat zavedený narativní model zdůrazňující ústřední roli Chartres při formování regionální architektury ve světle studie Jeana Bonyho o resistenci vůči chartreské architektuře. Ovšem i z Brannerova textu je zřejmé, že sám pociťoval, že se mu nepodařilo prokázat existenci homogenního stylu v Burgundsku. Již v desetiletí následujícím po Brannerově publikaci byl narativní model gotické architektury opakovaně podroben kritice za stanovení dominantních uměleckých norem. Narativní model nicméně díky své přesvědčivé jednoduchosti stále určuje naše porozumění gotické architektuře, což pravděpodobně podporuje případ Normandie, jak ukazuje studie Lindy Grantové. Právě Burgundsko, u něhož se ani Brannerovi nepodařilo prokázat existenci regionálního stylu, poskytuje klíč k odlišnému chápání architektury tohoto období. Aniž by došlo k vytvoření stylu, užívání, výběr a zacházení s gotickými prvky v Burgundsku reflektují vnitřní sociální a politické proměny vévodství.


< zpět