Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alena Volrábová

Podobenství o světské moci. Poznámky ke kresbě Christopha Murera

Text pojednává o kresbě s tématem Šalamounova soudu z konce 16. století, která je v majetku Moravské galerie v Brně. Autorka ji připisuje Christophu Murerovi a dovozuje, že je návrhem vitraje jednoho z oken Norimberské radnice. Vedle toho detailně vysvětluje její ikonografii.


< zpět