Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alena Volrábová

Sv. Kateřina Alexandrijská - ješitná, čistá, moudrá či jaká vlastně? Ikonografické poznámky ke svatokateřinskému cyklu Mistra litoměřického oltáře

Cyklus deskových obrazů z legendy o sv. Kateřině obsahuje ikonograficky výjimečnou scénu tzv. Ješitnosti, zachycující dotyčnou světici se zrcadlem. Tento motiv autorka textu hlouběji analyzuje a navrhuje nové čtení jeho významu, podepřené dalšími sémantickými prvky svatokateřinského cyklu.


< zpět