Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Agata Kaczmarek

Geyner versus Reiner. Zum fraglichen Mitautor der Fresken in der Hochbergschen Kapelle zu Wrocław (Breslau)

Článek se týká problémů autorství souboru fresek, které zdobí klenby kaple opata Hochberga u kostela premonstrátů ve Vratislavi. V literatuře, zmiňující se o těchto malbách, byl za jejich autora nejčastěji považován Wenzel Lorenz Reiner, avšak nejednou jejich autorství nebo spoluautorství bylo přisuzováno záhadnému malíři Martinu Geynerovi (Geyerovi). Na základě analýzy literatury, týkající se tohoto tématu, je možné soudit, že se Geynerovo příjmení v této souvislosti objevilo v důsledku omylu Johanna Christiana Kundmanna, jenž jako první, jedenáct let po vybudování kaple, sestavil krátký popis její malířské výzdoby. Je zajímavé, že Kundmann v textu Reinerovo příjmení ani nezmínil, přisoudil všechny fresky Geynerovi a popsal ho jako "slavného malíře z Prahy". Informace o Geynerovi opakovalo ještě mnoho dalších vědců, ačkoli se už nikdy o něm nemluvilo jako o jediném autorovi maleb. Přesto tyto publikace zásadně přispěly k vytvoření jistého mýtu spojeného s autorstvím těchto fresek. Ve Státním archivu ve Vratislavi je však uchována smlouva o provedení maleb, a ta nevzbuzuje žádné pochybnosti o jejich autorství. Smlouvu uzavřel opat Hochberg s Reinerem 16. července 1725 a její obsah velmi pravděpodobně dovoluje předpokládat, že Reiner byl jediným tvůrcem jak návrhů maleb, tak fresek, a ve světle analýz maleb, provedených na základě fotografií, se zdá tento názor naprosto správný.


< zpět