Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Adam Organisty

Krátká zpráva pojednává o dosud nepublikované řezbě Ukřižovaného Krista z majetku Vlastivědného muzea v Ziębici. Autor zasazuje dílo do druhého desetiletí 18. století a upozorňuje na stylové souvislosti s pracemi Ignáce Rohrbacha, žáka Matyáše Bernarda Brauna.


< zpět