Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Achim Timmermann

'Altissimum ac pretiosum' - The Vienna Cathedral Lodge and Late Medieval Sacrament House Design in East Central Europe

V roce 1999 uveřejnil Achim Timmermann v Umění článek o gotických parléřovských sanktuářích v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a v kostele sv. Sebalda v Norimberku. Nynější studie je jeho pokračováním. Zabývá se příklady tabernáklů z Vídně, Vratislavi, Levoče, Bardějova a Košic, které navazovaly na parléřovský odkaz. Zvláštní pozornost věnuje nedochovanému mramorovému tabernáklu, který byl dílem vídeňské svatoštěpánské huti.


< zpět