Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

„Předně mně záleží na vystoupení!“ Emil Filla a zahraniční výstavy Skupiny výtvarných umělců v roce 1913

Důležité podněty pro objasnění publikačních a výstavních aktivit Skupiny výtvarných umělců v roce 1913 nově přináší stručné sdělení, které na začátku května 1913 zaslal Emil Filla z Paříže Vincenci Benešovi a které stvrzuje jeho tehdejší vůdčí postavení ve Skupině. A to nejen při určování taktiky v probíhajícím názorovém střetu o podobu kubismu s jeho méně ortodoxními stoupenci, například Josefem Čapkem a Vlastislavem Hofmanem, ale také při iniciování, dojednávání a realizaci několika kolektivních vystoupení Skupiny v zahraničí. Toto úsilí našlo naplnění zejména v prosazení a uskutečnění tří samostatných výstav v Německu. Nejprve se na jaře Skupina představila na výstavě v mnichovském galerii Neue Kunst Hanse Goltze. Na ni bezprostředně navázala její dosud nezaznamenaná repríza. Ta se v mírně obměněné podobě konala na přelomu dubna a květnu 1913 v Kolíně nad Rýnem v salonu pro nové umění Der Rheinische Kunstsalon Otty Feldmanna. Jedno z nejznámějších zahraničních vystoupení se uskutečnilo na podzim v Berlíně, kdy si Skupina dojednala samostatnou výstavu v prestižní galerii Der Sturm Herwartha Waldena, v době konání Prvního německého podzimního salonu, jehož se někteří členové Skupiny zúčastnili individuálně. I v případě obou berlínských vystoupení Skupiny dovoluje Fillův vzkaz, v kombinaci s informacemi objevujícími se zejména v publikovaných dopisech Pavla Janáka a Vincence Beneše Otto Gutfreundovi i jejich německých kolegů Augusta Mackeho, Franze Marca a galeristy Herwartha Waldena, udělat si konkrétnější představu, jakými peripetiemi plán vystavovat v Berlíně prošel, a alespoň zčásti rekonstruovat průběh vyjednávání mezi Waldenem a zástupci Skupiny. Příspěvek připomíná také ojedinělé publicistické ohlasy, jichž se zahraničním výstavám roku 1913 doma dostalo, a doplňuje informace o zahraničních sběratelích, kteří z berlínských výstav získali díla Emila Filly, Vincence Beneše a Otto Gutfreunda.


< zpět